افزایش چشمگیر آلودگی

افزایش چشمگیر آلودگی

افزایش چشمگیر آلودگی

گرد و غبار , ذرات معلق

افزایش چشمگیر آلودگی

هوای سالم حق هر فرد است


درباره ما

سالانه هزاران نفر بر اثرآلودگی هوا جان خود را ازدست داده , دچار بیماریهای تنفسی یابیماریهای دیگرمی شوند، روند روبه رشد تخریب محیط زیست و آلودگی هوا انتشار ( ریزگردها و ذرات معلق ) موجودات روی زمین را تهدید جدی می کند. هزینه های بهداشت و درمان ناشی از آلودگی سهم بسزایی را به خود تخصیص داده است همه این مشکلات بدلیل جدی نگرفتن اثرات ناشی از آلوده کردن محیط زیستمان می باشد ازطرفی کلیه فیلترهای موجود به صورت انتخابی عمل می کنند بدین معنی که فیلترها یا سرندها دارای روزنه عبور با قطر مشخص بوده و فقط ذرات کوچکتر از روزنه عبور یافته و ذرات بزرگتر به جا می مانند. با رشد تکنولوژی ، فیلتر ها و سرندهایی با مش هایی دراندازه نانو ساخته شده که قادر به جداکردن ذراتی با قطر نانو گردیده ، لذا ساخت همگی از تکنولوژی بالا و انحصاری برخوردار بوده و محصولات آن گران قیمت است . به همین دلیل استفاده عموم از آن امکان پذیر نیست . این مشکلات انگیزه ای فراهم کرد تا دراین زمینه بیشتر فکرو تلاش کنیم

 

هدف ما سلامتی وبهبود کیفیت زندگی شماست !

 

  • روش : حذف کلی غباروذرات معلق با اندازه های متفاوت ازسیستم های هواساز با روشی جدید
  • مسائل پیش رو : راندمان هوادهی ، مصرف انرژی ، حذف ریزگردها و ذرات معلق زیر ۲/۵ میکرون برای رسیدن به هدف بایستی ( روش فیلترینگ ، محیط فیلترینگ ، شرایط فیلترینگ ) را مورد بررسی و کارآمد می ساختیم با توجه به مسائل پیش رو روش جدیدی ابداع کردیم تا ذرات را صرفنظر از اندازه آنها به تله انداخته و از مسیرهوای درجریان خارج کند . هم اکنون که میتوانیم از هوای فاقد ذرات مضر و سمی برخوردار باشیم خودرا از آن محروم نسازیم!

مجوز ها
محصولات

راهنمای نصب

 

cogwheel

 

تو جه کنید : کولر شما ثابت و هنگام نصب عاری از هرگونه لرزش و تکان باشد !!!

  • ابتدا از خاموش بودن کولر اطمینان حاصل نمائید
  •  دریچه های جانبی کولر ر ا باز و به کناری گذاشته و محل نصب ( دور قاب فن ) ر ا با دستمال خشک تمیز نما ئید 
  • هر بسته فیلتر شامل چهار نیم دایره فیلتر و هشت گیره نگهدارنده می با شد 

کیسه فیلتر را از قسمت بالا باز نموده ا بتدا یک قسمت از فیلتر را بیرون آورده و مطابق شکل بین نگهدارنده و فن طوری قرار دهید

تا یک قسمت دیگر براحتی درکنار هم قر ار گیرد ، دقت کنید هر دو قسمت در یک راستا قرار گرفته و درجای خود محکم کنید بعد

از آن گیره اتصال دو قسمت فیلتر طبق شکل نصب نمائید . توجه کنید فیلتر ها هیچگونه درگیری به فن کولر نداشته و فن نیز بدون

برخورد با فیلترها کار کند . طرف دیگر فن نیز به همان ترتیب فیلترها را با دقت نصب کنید

پس از ا طمینان از نصب و محکم بودن فیلترها در جای خود ، با دست پروانه فن را از طریق حرکت دادن تسمه پروانه حرکت داده

تا ازدرگیر نبودن فن کولر با فیلتر ها مطمئن گردید سپس کولر را با دور کند روشن کنید ، چنانچه عمل نصب فیلترها درست انجام

گرفته بود ، برای افزایش راندمان ، فیلتر ها را خیس نمائید سپس دریچه ها را به جای خود قرار دهید

تماس با ما

تماس با ما